आरोग्यदूत ब्रेकिंग न्यूज संपादक:- एन एस भुरे

0
432

आरोग्यदूत ब्रेकिंग न्यूज

संपादक:- एन एस भुरे

 1. तोंडापूर:- राष्ट्रवादी 13 भाजप 4
  फत्तेपूर:- राष्ट्रवादी 6 भाजप 11.
  पहूर कसबे: -राष्ट्रवादी 5 शिवसेना 01, भाजप 9,अपक्ष 2.
  वाकोद:- राष्ट्रवादी 9 भाजप 8.
 2. पाळधी:- भाजप 11 राष्ट्रवादी4.
  नाचणखेडा:- राष्ट्रवादी 3 भाजप 13.
  गाडेगाव:- भाजप 6, राष्ट्रवादी 3,
  टाकरखेडा:- भाजप 4, राष्ट्रवादी 3.
  केकत निंभोरा:- भाजपा 5 राष्ट्रवादी 6.
  मांडवे बुद्रुक: राष्ट्रवादी 4 भाजप 3 अपक्ष 2.