पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

0
294

आरोग्यदूत न्यूज 

संपादक एन एस भुरे (पाचोरा)

पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
 आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदार संघ

पाचोरा भडगाव तालुक्यातील रस्ते व पुलांची पुरहानि दुरुस्तीचा प्रस्ताव मा.ना.श्री. अशोकजी चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दालनात आमदार श्री.किशोर आप्प्पा पाटील यांनी सादर करून गांभीर्याने चर्चा केली. मा.ना.श्री.अशोकजी चव्हाण यांनी तातडीने दिनांक ०५.०३.२०२१ रोजी बैठक घेऊन रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाची दखल घेऊन ९ कोटी रुपये निधी मंजूर करून दिला. तथा प्रशासकीय मान्यता देखील प्राप्त झालेली आहे.

किशोर आप्पा पाटील यांनी मा.ना.श्री.अशोकजी चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दालनात रस्ते व पुलंच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करून वारंवार भेटी घेऊन रस्ते व पुलांची झालेली दुरावस्था गांभीर्याने लक्षात आणून दिली मा. मंत्री महोदयांनी देखील तातडीने दखल घेऊन रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठीच्या ९ कोटी रुपयांचा मंजुरी दिली. सदर विकासकामांसाठी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आदेशनव्ये तथा मा.ना. श्री. गुलाबरावजी पाटील पालकमंत्री जळगाव यांच्या सहकार्यांने निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय तथा पालकमंत्री शतशः आभार विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे जनता जनार्दन देखील आनंद व्यक्त करीत आहे. सदर विकास कामे निधी पुढीलप्रमाणे

१. शेवाळे गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १३०/- लक्ष रुपये
२. शिंदाड गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १३० लक्ष रुपये
३. वारखेडी, भोजे पिपंळगावव रास्ता प्रजिमा ३६ किमी १३/०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १८० लक्ष रुपये
४. पाचोरा वरखेडी पहूर रस्ता रामा १९ किमी १९७/६०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ४७ लक्ष रुपये
५. पाचोरा वरखेडी पहूर रस्ता रामा १९ किमी १९७/९०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६८ लक्ष रुपये
६. पाचोरा वरखेडी पहूर रस्ता रामा १९ किमी २००/४०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६० लक्ष रुपये
७. पाचोरा वरखेडी पहूर रस्ता रामा १९ किमी १९२/०० ते १९३/५०० मधील रस्त्याची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६४ लक्ष रुपये
८. पाचोरा वाडी सातगाव रास्ता रामा ४० किमी १०१/०० ते १०२/५०० पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ५६ लक्ष रुपये
९. कजगाव नागद रस्ता रामा ३९ किमी ६०/५०० ते ६३/५०० मधील पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ६८ लक्ष रुपये
१०. नगरदेवळा खडकदेवळा पिंपळगाव रामा १७ रस्ता किमी ९४/०० मधील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये
११. पाचोरा वरखेडी पहूर रस्ता रामा १९ किमी १९४/४०० मधील रस्त्यावरील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये
१२.कजगाव नागद रास्ता रामा ३९ किमी ६८/२०० मधील वडगाव मुलाणे गावाजवळील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम ३० लक्ष रुपये
१३. ओझर खडकडेवळा रामा ३८ किमी ८/०० मधील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम १७ लक्ष रुपये
१४. नेरी भामरे रस्ता प्रजिमा ५६ किमी ३/५६ मधील पुलाची पुरहानी दुरुस्ती करणे रक्कम २६ लक्ष रुपये
१५. पाचोरा येथील शासकीय इमारतींची दुरुस्ती करणे रक्कम २३ लक्ष रुपये