जळगाव- आस्थापनांनी मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 31 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन भरण्याचे आवाहन.

0
332

आरोग्यदुत न्युज
चंद्रशेखर सातदिवे
जळगाव जिल्हा (प्रतिनिधी)
दि,७/७२०२१
आस्थापनांनी मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र

31 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन भरण्याचे आवाहन
जळगाव – सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, निम शासकीय कार्यालये, महामंडळे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योग आस्थापना, व्यापार, व्यावसायिक, कारखाने यांनी त्यांच्याकडील माहे 30 जून अखेर कार्यरत मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई-आर-1) दि 31 ऑगस्ट, 2021 पर्यंत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in  संकेतस्थळावर ऑनलाइन पध्दतीने सादर करणे सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा) कायदा, 1959 व नियमावली, 1960 अन्वये त्रैमासिक विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे.

याअनुषंगाने माहे 30 जूनअखेर आस्थापनेवर कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती दर्शविणारे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई आर-1) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावरील नियोक्ता या मथळ्यावर क्लिक करुन आपल्या नियोक्ता लॉगईन आयडी व पासवर्डच्या सहाय्याने 31 ऑगस्ट, 2021 पर्यंत भरावे. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. 0257-2959790 वर संपर्क साधावा. असे डॉ. रा. म. कोल्हे, सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.