नदीपात्रातुन अवैधरित्या गौणखनिज वाहतुक करणाऱ्या जप्त वाहनांचे जाहिर लिलावाव्दारे विक्री

0
490

आरोग्यदुत न्युज
रईस बागवान पाचोरा शहर प्रतिनिधी
दि, २५ मार्च २०२२

रावेर तालुक्यातील नदीपात्रातुन अवैधरित्या गौणखनिज वाहतुक करणाऱ्याजप्त वाहनांचे जाहिर लिलावाव्दारे विक्री

जळगाव रावेर तालुक्यात वाळू चोरी विरोधी पथकांनी नदीपात्रातुन अवैधरित्या गौणखनिजाचे उत्खनन करुन वाहतुक करीत असतांना जप्त केलेल्या वाहन मालकांविरुध्द दंडात्मक कार्यवाहीचे आदेश पारीत करण्यात आलेले आहे. परंतु या वाहनाचे मालक यांनी दंडात्मक कार्यवाहीतील आदेशातील रक्कम शासन जमा केलेली नसल्यामुळे अशाप्रकारची वाहने लिलावाव्दारे विक्री करुन दंडात्मक कार्यवाहीतील रक्कम वसुल करणेकामी 28 मार्च, 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता तहसिल कार्यालय रावेर येथे जप्त केलेल्या वाहनांचे लिलाव करण्यात येत आहे. तरी जास्तीत जास्त व्यक्ती / संस्थांनी लिलावात भाग घ्यावा, लिलावातील अटभ्‍ व शर्ती, लिलावात असलेली वाहने , लिलावात हातची किंमत इ. बाबत कार्यालयीन वेळेत तहसिलदार रावेर यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तहसिलदार रावेर उषाराणी देवगुणे यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.