दिनांक 8 डिसेंबर च्या भारत बंद ला बल्लाळेश्वर युवा फाऊंडेशन पाचोरा या सामाजिक संघटने चा जाहिर पाठिंबा

0
185
  1. दिनांक 8 डिसेंबर च्या भारत बंद ला बल्लाळेश्वर युवा फाऊंडेशन पाचोरा या सामाजिक संघटने चा जाहिर पाठिंबा
    श्री.हरिभाऊ तुकाराम पाटील
    संस्थापक अध्यक्ष
    बल्लाळेश्वर युवा फाऊंडेशन पाचोरा